Splošni pogoji poslovanja

Posodobljeno: 20. 12. 2023

Splošni pogoji poslovanja spletne prodajalne flyfishingshop.eu so sestavljeni v skladu z Zakonom o varstvu potrošnika (ZVPot), s priporočili GZS in z mednarodnimi kodeksi za e-poslovanje.

Osnovne ugotovitve

Upravljalec spletne prodajalne flyfishingshop.eu je družba FFS, trgovina in svetovanje, d.o.o. (skrajšana firma FFS, d. o. o.), Ljubljanska cesta 20, 3000 Celje, matična številka: 9310614000, davčna številka: 17479126, vpisana v sodni register pri Okrožnem sodišču v Celju pod Srg št. 2023/3475, osnovni kapital v višini 7.500,00 EUR je v celoti vplačan.

Dejavnosti upravljalca spletne prodajalne zajemajo svetovanje, izposojo in trgovino z ribiško opremo. Kupec – stranka je lahko fizična ali pravna oseba, ki soglaša s pogoji poslovanja.

Ponudba artiklov

Ponudba blaga in storitev na spletnem mestu www.flyfishingshop.eu se spreminja in ažurira pogosto in hitro.

Naročila za blago

Blago se naroča preko spletne trgovine flyfishingshop.eu ali elektronske pošte info@flyfishingshop.eu. Poslano naročilo velja kot pogodba za naročeno blago. Prodajalec kupcu ob potrditvi naročila pošlje tudi kopijo naročila ter teh splošnih pogojev v obliki, ki omogoča trajno hrambo.

Dostava in hitrost dostave

Naročeno blago, ki je na zalogi, bo dostavljeno v roku 3 do 5 delovnih dni na vaš naslov, dostavljeno bo s Pošto Slovenije d.d. ali pa bo flyfishingshop.eu dostavil naročeno blago osebno. Po predhodnem dogovoru je naročeno blago možno prevzeti tudi na sedežu flyfishingshop.eu. Morebitne zamude pri dostavi blaga bodo predhodno usklajene s kupcem. Blago dostavljamo samo na območju Republike Slovenije.Za naročeno blago, ki ni na zalogi, bomo kupcu predhodno poslali predvideni dobavni rok. Po potrditvi naročila s strani kupca bo blago v predvidenem roku dostavljeno. Glede morebitnih sprememb oz. zamud bo kupec obveščen. Zaradi zamude s strani proizvajalca flyfishingshop.eu ne odgovarja.

Stroški dostave

Dostavo izvaja Pošta Slovenije. Strošek dostave naročila je prikazan ob ogledu nakupovalne košarice kot posebna postavka. Pri naročilu “po povzetju” pošta zaračuna še odkupnino brez naloga v vrednosti 1,83 EUR. V primeru naročila nad 40 EUR je dostava po Sloveniji brezplačna.

Plačilni pogoji in rok plačila dobavljenega blaga

Plačilo za naročeno blago je z gotovino ob prevzemu pošiljke. Izjemoma, glede na vrsto in specifiko naročenega blaga, je plačilo po predračunu, ki je predhodno dogovorjeno s kupcem. Po plačilu predračuna s strani kupca bo blago naročeno ter v predvidenem roku dobavljeno. Cene veljajo do sprememb, ki bodo objavljene na spletni strani flyfishingshop.eu. V trenutku oddaje naročila veljajo cene, ki so objavljene na spletni strani flyfishingshop.eu.

Vračilo blaga in kupnine

Kupec ima pravico do odstopa od pogodbe v roku 15 dni od dneva prevzema blaga brez navajanja razloga za svojo odločitev. Za uveljavitev pravice do odstopa mora potrošnik o tem obvestiti prodajalca z nedvoumno izjavo, poslano po elektronski pošti na naslov info@flyfishingshop.eu. Potrošnik lahko za odstop neobvezno uporabi priložen vzorčni odstopni obrazec:

[Ime in priimek potrošnika]
[Naslov potrošnika]
[Poštna št. in kraj]

[Kraj, datum]

FFS, d. o. o.
Ljubljanska cesta 20
3000 Celje
info@flyfishingshop.eu

Spoštovani!

Obveščam vas, da odstopam od pogodbe za prodajo blaga po računu št. ___________ z dne ___________, naročeno dne ___________ in prejeto dne ___________.

S spoštovanjem,

[ime in priimek]

[podpis – če je obrazec poslan v tiskani obliki]

V istem roku mora kupec, če želi odstopiti od pogodbe, vrniti blago v nespremenjeni količini, po možnostih nepoškodovano in v originalni embalaži, z računom, morebitno garancijo in navodili za uporabo. Strošek vračila blaga nosi kupec. Če potrošnik odstopi od pogodbe, mu prodajalec v roku 14 dni od prejema blaga oz. dokazila o tem, da je bilo blago poslano nazaj, vrne prejeta plačila, t. j. kupnino in morebitne stroške dostave, zmanjšana za zmanjšano vrednost blaga zaradi ravnanja, ki ni nujno potrebno za določanje njegove narave, lastnosti in delovanja.  Vračilo opravi prodajalec z enakim plačilnim sredstvom, kot je bilo uporabljeno pri nakupu blaga, če se stranki izrecno ne dogovorita drugače. Stroške vračila kupnine krije prodajalec. V primeru da potrošnik zahteva vračilo kupnine in stroškov dostave na drugačen način kot je bilo blago plačano ob naročilu, morebitno razliko v stroških nosi potrošnik.

Odgovornost za neskladnost blaga

Prodajalec odgovarja za neskladnost blaga.

Subjektivne zahteve za skladnost blaga: Blago je skladno s prodajno pogodbo zlasti, kadar je to primerno:

  1. ustreza opisu, vrsti, količini in kakovosti ter ima funkcionalnost, združljivost, interoperabilnost in druge lastnosti, kot je zahtevano v prodajni pogodbi;
  2. je primerno za poseben namen, za katerega ga potrošnik potrebuje in s katerim je potrošnik seznanil prodajalca najpozneje ob sklenitvi prodajne pogodbe, prodajalec pa je s tem soglašal;
  3. je dobavljeno skupaj z vsemi dodatki in navodili, vključno z navodili za namestitev, kot je določeno v prodajni pogodbi, ter
  4. je posodobljeno, kot je določeno v prodajni pogodbi.

Objektivne zahteve za skladnost blaga: Poleg izpolnjevanja zahtev iz prejšnjega odstavka mora blago tudi:

  1. ustrezati namenom, za katere se običajno uporablja blago iste vrste, pri čemer je treba, kadar je to primerno, upoštevati druge predpise, tehnične standarde ali v primeru neobstoja takih tehničnih standardov panožne kodekse ravnanja, ki se uporabljajo za posamezni sektor;
  2. biti take kakovosti in ustrezati opisu vzorca ali modela, ki ju je prodajalec dal na razpolago potrošniku pred sklenitvijo prodajne pogodbe, kadar je to primerno;
  3. biti dobavljeno skupaj s takimi dodatki, vključno z embalažo, navodili za namestitev ali drugimi navodili, za katere lahko potrošnik razumno pričakuje, da jih bo prejel, kadar je to primerno, in
  4. biti take količine ter imeti značilnosti in druge lastnosti, vključno v zvezi s trajnostjo, funkcionalnostjo, združljivostjo in varnostjo, kot je običajno za blago iste vrste in ki jih potrošnik lahko razumno pričakuje glede na naravo blaga in ob upoštevanju kakršne koli javne izjave, podane pri oglaševanju ali označevanju s strani ali v imenu prodajalca ali drugih oseb v predhodnih členih pogodbene verige, vključno s proizvajalcem, razen če prodajalec dokaže, da:

Reklamacije in garancija

Morebitne poškodbe ali reklamacije na kvaliteto in količino blaga mora kupec javiti najkasneje v roku 2 mesecev od prevzema blaga. Za vsako blago, ki ima garancijo, je le-ta navedena na garancijskem listu. Garancija je veljavna ob predložitvi računa in upoštevanju navodil na garanciji. Garancijski roki so navedeni na garancijskih listih.

Ob nakupu modelov hlačnih škornjev v redni ponudbi flyfishingshop.eu zagotavljamo 12 mesecev dodatne  garancije za prvo leto po nakupu. Ta garancija je vrste “ne glede na vse” in jo lahko stranka uveljavi ne glede na to, kaj se zgodi s kupljenimi škornji.

Podatki za dostavo

Prosimo, da pri naročilu pazljivo vpišete podatke za dostavo (naslov) ter kontakte podatke, da ne bi prišlo do zapletov pri dobavi.sd

Za vse morebitne netočnosti naslova in kontaktnih podatkov in posledično napak in stroškov, ki izhajajo iz nepravilnega in netočnega posredovanja podatkov, flyfishingshop.eu ne prevzame odgovornosti.

Varovanje podatkov

Flyfishingshop.eu se zavezuje k trajnemu varovanju vseh osebnih podatkov. Ti bodo uporabljeni izključno za pošiljanje informativnega gradiva, ponudb, računov in ostalo potrebno komunikacijo. Uporabnikovi podatki v nobenem primeru ne bodo predani tretjim osebam.

Odveza odgovornosti

Flyfishingshop.eu se bo trudil zagotavljati kar se da ustrezno točnost in ažurnost podatkov, ki so objavljeni na spletnih straneh flyfishingshop.eu. Vendar pa se lahko kljub temu določeni podatki spreminjajo zelo hitro in jih flyfishingshop.eu ne uspe spremeniti na spletnih straneh. V primeru, da bo to vplivalo na naročilo, bo flyfishingshop.eu kupca obvestil o spremembah ter omogočil odstop od naročila ali zamenjavo določenega artikla.

Vse fotografije so simbolične in ne zagotavljajo lastnosti izdelka.

Reševanje sporov

Vsak obiskovalec ali potrošnik se z vprašanji, pripombami in pritožbami, drugimi ugovori, zahtevki in izjavami. ki se nanašajo na delovanje portala ali uporabo teh splošnih pogojev lahko obrne na elektronski naslov info@flyfishingshop.eu.

Vse morebitne spore bosta upravljalec in potrošnik reševala na miren in sporazumen način. V kolikor spora ne rešita sporazumno, je za njegovo reševanje pristojno stvarno pristojno sodišče v Celju.

Prodajalec ni sprejel kodeksa ravnanja.

Prodajalec ne priznava nobenega izvajalca izvensodnega reševanja sporov.

Naslov platforme za spletno reševanje potrošniških sporov: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=SL

Dodatne informacije

Za dodatne informacije se lahko obrnete na flyfishingshop.eu preko info@flyfishingshop.eu.

Želimo Vam prijeten sprehod med ponudbo flyfishingshop.eu!

Kontakt

FFS d.o.o.
Ljubljanska cesta 20
3000 Celje
Slovenija

info@flyfishingshop.eu
+386 (0)41 784 559

Vse cene vsebujejo 22 % DDV!

X